In ons eerdere stedenbouwkundig plan Gemertse Weelde 2011 was de bebouwing nog gepositioneerd aan de buitenzijde tegen de kloostermuur met een weg rondom.

Door nieuw geformuleerde uitgangspunten hebben we ons plan verbeterd en blijft de kloostertuin onbebouwd. Zoals ook de Rijksdienst voor cultureel erfgoed onderstreept, verdwijnt het wezenlijke karakter van het klooster, het claustrum, als in de tuin gebouwd gaat worden.

Dat heeft geleid tot een nieuwe visie.

Visie

De keuze voor juiste toekomstige functies en bijbehorende activiteiten vormen de basis van het plan. Vanuit het perspectief van de voetganger hebben we de benadering van het kloostercomplex vanaf de centrumzijde nader bekeken.

Als je het terrein vanaf deze kant betreedt, bruist het straks van bedrijvigheid: de toegang tot de monumentale kapel, de entree van een denkbaar hotel, een aangenaam terras op het zuiden, enzovoort.

We zien hierin duidelijke kwaliteiten en beschouwen het entreegebied dan ook als een levendig, openbaar plein.

Wandel je verder, dan loop je over de nieuwe hoofdas, tussen de bomenrij door, op de in het oog springende kiosk af.

Vervolgens nader je de openbare kloostertuin, waar rust heerst en sereniteit: een waar park met veel bomen, omsloten door de historische kloostermuur wandelende, fietsende mensen, spelende kinderen, enzovoort.

Het plan is in volgens onze visie tweeledig, met elk een eigen karakter, bepaald door ´sereniteit´ enerzijds en ´bedrijvigheid´ anderzijds. Voor een goede stedenbouwkundige invulling sluit de bebouwingstypologie aan op deze visie.

Sereniteit

Het serene gedeelte is geheel vrij van bebouwing en wordt omsloten door de historische kloostermuur. Ook de begraafplaats krijgt hiermee een eerbiedige plek in het plan.

Géén begrenzing van de kloostermuur door bebouwing, maar de kloostermuur blijft haar beschermende rol en afbakende functie van het terrein vervullen.

Hierdoor blijft ook het groene karakter van de kloostertuin behouden.

Bedrijvigheid

Het doel is om de Gemertenaren weer te laten genieten van het kloostergebied. Vandaar de naam “Gemertse Weelde”.

Dat doen we door enerzijds de tuin toegankelijk te maken en anderzijds een aantrekkelijk entreegebied toe te voegen als een sfeervol binnenplein.

Hier is ruimte voor ontmoeting, een wandeling of verblijven op het zonovergoten terras.

Ook is dit autoluwe stukje Gemert een veilige en aangename plek voor kinderen om te spelen.