Met onze ontwerpen vertellen we een verhaal en daarmee geven we ook een betekenis aan de plek. Onze woonhuizen kom je niet tegen in een catalogus, maar het ontwerp voegt zich naar de specifieke eigenschappen van die plek en is helemaal verweven met de wensen van de klant.

Concept

Ieder ontwerp start met een initiatief van u als opdrachtgever. We gaan aan tafel en zijn een luisterend oor. Naast uw wensen zijn er nog tal van andere factoren die van invloed zijn op het ontwerp. Al deze factoren vormen onze ingrediënten. Zij maken uw ontwerp sterker waardoor we voor u als klant het maximale uit de opdracht kunnen halen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn bezonning, uitzicht, privacy en een koppeling met de historie van de plek. In het ontwerp schenken we bijzondere aandacht aan de koppeling met de omgeving. Het uitkijken op een aantrekkelijk uitzicht als het omliggende landschap of tuin vinden we namelijk allemaal prettig.

Mensen vinden daglicht aangenaam, we worden er vrolijk van. Slim omgaan met daglicht is daarom altijd onderdeel van onze ontwerpen. Met de belangrijkste kwaliteiten uit de context wordt een concept gevormd. Een basisgedachte. Dat vormt het vertrekpunt voor het ontwerp.

Vormgeving

Heldere vormentaal staat bij Bureau BASIS centraal voor de vertaling van concept naar ontwerp. Leesbare ontwerpen. Het concept blijft zichtbaar. Dit levert pure, krachtige en soms sculpturale beelden op die voor zichzelf spreken. Bij renovatie respecteren we de bestaande architectuur en worden aantastingen weer in ere hersteld volgens de bouwwijze van vroeger, soms in combinatie met contrasterende nieuwbouw.

 Materialisatie en detaillering

De gekozen materialen en detaillering van bouwonderdelen zijn van onmiskenbare waarde voor het ontwerp. Zij complementeren de gedachte achter het ontwerp. Materialen wekken gevoelens op bij mensen. Ze voelen ´warm´ of vertrouwd aan, hebben een bepaalde textuur en zelfs een bepaalde geur.

Natuurlijke materialen in combinatie met een eigentijdse vormgeving levert interessante beelden op. Spannende vormen, maar toch een warme uitstraling.  Vanaf de eerste schets tot en met de uitwerking van de bouwtekening wordt bijzondere aandacht geschonken aan materialisatie en detaillering.